1 / 10
Sektionerna på plats.
2 / 10
Inpassning av bron.
3 / 10
Banbyggare Hasse Nilsson med fräsen.
4 / 10
Sargerna på plats.
5 / 10
Målning av banan.
6 / 10
Braidlimning.
7 / 10
Mer braidlimning.
8 / 10
Målning av sargerna.
9 / 10
Målning av spårmarkeringarna.
10 / 10
Klart för race!